Church Health


Church Health Team Teaching Elder: Don Stone, chairman2015

Teaching Elder: David Green

Teaching Elder: Jim Petty

Ruling Elder: Royce Seifert

2016

Ruling Elder Jim Gilchrist

Teaching Elder: Don Stone

2017

Teaching Elder: David Brewer